Урок №20

Тема: Ділова графіка

Практична робота №10 "Створення діаграм та їх аналіз"


І. Повторення вивченого матеріалу(контрольні запитання на повторення):

А.ПИТАННЯ на повторення(1рівень)
1. Як проводиться автоматичне заповнення комірок?
2. Як створити необхідний формат числа?
3. Як зменшити або збільшити розрядність чисел?
4. Як ввести формулу в діапазон комірок або рядків?
5. Коли і як використовується логічна функція ЯКЩО?
6. Що таке логічне значення True і логічне значення False?
7. Коли використовується логічна функція ТА?
8. Коли використовується логічна функція АБО?
9. Яку формулу необхідно ввести для підрахунку вартості покупки?


В. Визначити ФОРМУЛУ для розв’язку(3 рівень)
Завдання 1: Яку необхідно ввести формулу для підрахунку вартості покупки?
 
А
В
С
D
1
Визначення вартості покупки
2
Прізвище
Наявність дисконтної карти
Загальна вартість товару
Сплата покупцем
3
Аваков
Так
300,0
291,0 грн
4
Величко
Немає
200,0
200,0 грн
5
Онопенко
Так
250,0
242,5 грн
6
Мироненко
Немає
500,0
485,0 грн
7
Симоненко
Так
550,0
533,5 грн
       
Відповідь: 
 
Завдання 2: Яку необхідно ввести формулу для підрахунку зниження ціни продукції на складі?
 
А
В
С
D
1
Зниження ціни продукції на складі
2
Найменування товару
Термін зберігання на складі
Ціна товару до зниження ціни
Ціна товару після зниження ціни
3
Олівці
10,0
1,0 грн.
1,00 грн.
4
Зошити
5,0
1,3 грн.
1,30 грн.
5
Ручки
11,0
2,0 грн.
1,00 грн.
6
Файли
14,0
0,3 грн.
0,15 грн.
7
Скріпки
8,0
0,1 грн.
0,07 грн.
8
Фарби
10,0
13,0 грн.
13,00 грн.
9
Пластилин
11,0
5,0 грн.
2,50 грн.
10
Фломастери
12,0
7,0 грн.
3,50 грн.
11
Клей
11,0
2,0 грн.
1,00 грн.

Відповідь:
 
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
Сьогодні на уроці розглянемо

Типи та елементи діаграм;
Створення діаграм за допомогою майстра;
Настроювання параметрів діаграм;
Редагування діаграм різними способами
Розглянемо можливості табличного процесора Excel щодо аналізу даних. Після створення електронних таблиць часто виникає потреба у порівнянні табличних даних, встановленні характеристик певних процесів, виявленні закономірностей змінення величин. У таких випадках використовують діаграми.
 
А. Вибір типу діаграми
Майстер діаграм пропонує на вибір понад 30 типів діаграм, більш уживані з яких подано на вкладці Стандартні, а менш уживані — на вкладці Нестандартні. Проте найпоширенішими серед них є три типи: гістограма, кругова діаграма та графік.

Тип
Призначення
Гістограма:
Гістограма демонструє зміну даних за певний період часу й ілюструє співвідношення окремих значень даних. Категорії розташовуються вздовж горизонталі, а значення - вздовж вертикалі. Таким чином, більша увага приділяється змінам у часі. Гістограма з накопиченням демонструє внесок окремих елементів в загальну суму.
Об’ємна гістограма
 
Доцільно будувати тоді, коли треба зобразити залежність однієї величини від двох інших
Лінійчата діаграма
 
Лінійчата діаграма відображає співвідношення окремих компонентів. Категорії розташовані вздовж горизонталі, а значення -- вздовж вертикалі. Таким чином, більша увага приділяється співставленню значень, і менша -змінам у часі. Лінійчаста діаграма з накопиченням відображає внесок окремих елементів в загальну суму
Графік
 
Графік відображає тенденції зміни даних за однакові проміжки часу. Його зручно використовувати для побудови математичних функцій
Точкова діаграма
 
Точкова діаграма ілюструє залежність між двома наборами  не впорядкованих числових даних. Вона допомагає визначити чи існує залежність між такими наборами даних. Інколи її можна використати для побудови графіків математичних функцій при умові зміни даних за однакові проміжки
Кругова діаграма
 
Кругова діаграма ілюструє як абсолютну величину кожного елемента ряду даних, так і його внесок в загальну суму. На круговій діаграмі може бути представлений лише один ряд даних. Таку діаграму рекомендується використовувати, коли необхідно підкреслити деякий великий елемент. Для полегшення роботи з маленькими частками в основній діаграмі їх можна об'єднати в єдиний елемент, а потім виділити в окрему діаграму поруч з основною


Слід звернути увагу на:
• правильне та повне виділення даних для побудови діаграми;
• призначення різних типів діаграм та правила їх використання;
• зміни окремих елементів діаграми.

Б. Об’єкти діаграми

Рисунок 1 Елементи діаграми
Набір відображуваних на діаграмі значень, що містяться в одному рядку або стовпці електронної таблиці, утворює ряд даних. Візуально ряд даних — це набір елементів даних, або послідовність стовпчиків на гістограмі, або набір секторів, що утворюють круг, тощо. На одній діаграмі може бути подано кілька рядів даних, наприклад графіки кількох функцій. Як правило, елементи кожного ряду зафарбовують в один колір, відмінний від кольорів інших рядів.
Заголовки стовпців і рядків часто використовуються як імена рядів даних, що відображаються у легенді діаграми — прямокутнику з пояснювальними підписами. Область, де зображуються графічні елементи даних, називається областю побудови

В. Створення діаграм
• діаграми будуються  на основі даних таблиці
Найпростіше спочатку виділити всі потрібні данні, а потім клацніть на Пункт меню Вставка, у вкладці Діаграма клацніть по вибраному типі діаграми. У першому вікні майстра вибирається тип діаграми (рисунок 2). Це вікно містить дві вкладки: Стандартні (основні) і Нестандартні (інші).• У списку Тип першої вкладки слід вибрати загальний тип діаграми, а в полі Вид — її конкретний різновид іви перейдете до другого вікна майстра, із зображенням діаграми у зменшеному вигляді
Рисунок 3 Вибір виду діаграми
• всі дані, які повинні обновлятися автоматично, потрібно виділити
• для виділення незв’язаних діапазонів використовуємо + Ctrl

Перегляд презентації про ДІАГРАМИ(скачати тут)

ІІІ. Побудова та аналіз
! Інструкція з БЖД

Завдання 1. Для даних, що містяться в таблиці 3, побудувати вказані діаграми (рис.8-8).

Проаналізувати одержані результати та вирішити, яка із запропонованих діаграм краще відображає дані таблиці, та спробувати вказати призначення кожної.

Таблиця 3 Кількість спортсменів серед учнівської молоді в Європі

Держава

Дівчата

Юнаки

Не займаються спортом

Італія

37%

36%

27%

Швеція

33%

28%

39%

Данія

32%

24%

44%

Україна

28%

51%

21%
Всередньому по Європі

33%

35%

33%


 Рисунок 8

Приклад: На рисунку8 побудовано гістограму, яка показує співвідношення категорій молоді (тих, що займаються спортом, та тих, що не займаються) по кожній країні. Аналізуючи дані за допомогою цієї гістограми, можна зробити висновок, що найбільша частка спортсменів в Україні -- юнаки, в Данії - це молодь, яка не займається спортом.На рисунку 9 зображено лінійчасту діаграму, за якою видно, що у країнах Європи найбільше займаються спортом юнаки в Україні, а найменше - в Данії. Серед дівчат (рисунок 10) заняття спортом поширені однаково в кожній країні, що приблизно становить 30% від усієї молоді.

Рисунок 11 містить кругову діаграму, яка демонструє частку кожної категорії молоді в загальній масі, серед молоді Європи заняття спортом поширено однаково серед юнаків і дівчат, що становить відповідно по 35%, 33%, і 33% молоді зовсім не займаються спортом.
Кільцева діаграма на рисунку 12, як і кругова, ілюструє частину кожної категорії молоді в окремій країні, враховуючи дані по Європі взагалі.

Такий підхід дозволяє не лише механічно будувати діаграми, а й проводити аналіз зображених даних.


IV. Закріплення матеріалу

Завдання 2. Дано таблицю 4, необхідно вибрати відповідний тип діаграми та побудувати її для:
а) порівняння успішності учнів з кожного конкретного предмета;
б) дослідження схильності окремого учня до вивчення окремої дисципліни.

Таблиця 4 Успішність учнів
                         

Прізвище

Математика

Фізика

Інформатика

Укр. літ.

Хімія

Біологія

Бондар В.

11

10

12

10

11

11

Гапон С.

9

9

8

9

10

10

Стецюк К.

8

9

9

8

9

10

Савицька О.

4

3

4

4

3

5
 


Завдання 3. Дано таблицю 5 та діаграми (рисунок 15, 16). Сформулювати властивості даних, які можна дослідити, аналізуючи побудовані діаграми.
Таблиця 5 Середній бал успішності

Прізвище

1 чверть

2 чверть

3 чверть

4 чверть

середній бал успішності учня

Бондар В.

10,1

9,8

10,9

11,2

10,5

Гапон С.

9,2

8,7

9,7

8,4

9

Стецюк К.

7,9

8,3

7,5

8,3

8

Савицька О.

9,4

8,8

9,5

8,9

9,15

Середній бал успішності класу

9,15

8,9

9,4

9,2

9,1625
V.   Застосування знань, умінь та навичок
Практична робота «Обробка табличної інформації. Створення різних типів діаграм»


!!! Перед початком роботи згадайте про техніку безпеки.
 


Завдання 4. Для даних, що зберігаються у таблиці 6, або 7 побудувати:
а) гістограму;
б) лінійчату (стовпчикову) діаграму;
в) діаграму з зонами;
г) кільцеву діаграму;
Хід виконання:
1.Запустіть програму Excel .
2.Використовуючи дані таблиці 6, або 7 побудувати вибрану діаграму.
3.Виділіть потрібний вам діапазон комірок з даними та послідовно виконайте чотири кроки Мастера диаграмм.
4.Майстер діаграм можна запустити двома способами:
- натиснути на кнопку Мастер діаграм на панелі інструментів;
- команда менюВставка/Діаграма.
Таблиця 6 Статистика чисельності населення 2010 р. у Полтавській області

 

A

B

C

D

1

Місто, район

число прибулих

число вибулих

приріст(скорочення)

2

Полтавська область

1285

1165

120

3

Міські поселення

844

585

259

4

Сільська місцевість

441

580

-139

5

м.Полтава

286

188

98

6

Комсомольськ

22

29

-7

7

м.Кременчук

148

108

40

8

м.Лубни

59

48

11

9

м.Миргород

52

38

14
Взято з Інтернет http://poltavastat.pi.net.ua. Дані Головного управління статистики у Полтавській області
Таблиця 7 Річки, які протікають лише територією Полтавської області
 
A

B

C

D

Е

1


Назва

Довжина

(км)

Притоки

площа басейну кв. км.

2

1

Чутівка

14

притока р. Коломак

98

3

2

Тагамлик

64

притока р. Ворскла

525

4

3

Свинівка

59

притока р. Коломак

321

5

4

Руда

40

притока р. Перевод

247

6

5

Ладиженка

23

притока р. Коломак

102

7

6

Гребиха

3

притока р. Сула

26

8

7

Гараганка

17

притока р. Вільхова Говта

53

9

8

Веприк

17

притока р. Псел

200

10

9

Величків

12

притока р. Сліпород

31,2

11

10

Великий Кобелячок

29

притока р. Ворскла

587

12

11

Булатець

17

притока р. Сула

61,5

13

12

Бугайчиха

28

притока р. Сула

179

14

13

Братениця

30

притока р. Ворскла

233

15

14

Бодаква

32

притока р. Сула

237

16

15

Бобрик

13

притока р. Сула

113

17

16

Березова

16

притока р. Ворскла

185

18

17

Бакай

21

притока р. Псел

185

19

18

Багатенька

20

притока р. Багата

102

20

19

Артополот

38

притока р. Сула

408

21

20

Аврамівка

19

притока р. Хорол

71,5

22

21

Артополог

20

притока р. Многа

96,2

23

22

Говтва

36

притока р. Псел

1680

24

 

Загальна довжина річок

568

Загальна площа басейну

кв. км.

5741,4
Взято з Інтернет - wikipedia.org, Георафічний довідник, 1995рік Водні ресурси Полтавщини, 2003 рік
 
VI. Контрольні запитання
1.  Які типи діаграм ви знаєте?
2.  Як відкрити Майстер діаграм?
3.  Як побудувати діаграму потрібного типу?
4.  Скільки кроків потрібно виконати при побудові діаграми за допомогою Майстера діаграм?
5.  Як побудувати графік функції ? Які дані для цього потрібні?
6.  Перелічіть основні елементи діаграм, побудованих в Excel.
7.  Як змінити підписи під осями графіку?
8.  Як внести зміни в діаграму?
Виконати тестування (тест Діаграми скачати тут)
 
 
VIІІ.      Завдання для домашнього виконання
Завдання (рівень 1). Створіть таблицю для підрахунку ціни комп'ютера, якщо комп'ютер складається зі стандартного набору комплекту.
Завдання (рівень 2). Обчисліть прибуток у доларах і гривнях, якщо він складає 20 % від вартості товару.
Завдання (рівень 3). Виконати додаткові завдання.
С.Б.#17


Немає коментарів:

Дописати коментар