Урок №13

Електронні таблиці. Програма ”Microsoft EXCEL”

Знати і вміти: розуміти призначення програм для опрацювання табличної інформації; запускати програму EXCEL; вводити інформацію в EXCEL; набувати навичок роботи в табличному процесорі EXCEL.

Девіз уроку:
”Жити – значить без перестанку йти вперед”
(С.Джонсон)Для опрацювання табличної інформації є сучасні програми – табличні процесори. 

Табличний процесор – це прикладна програма, яка забезпечує автоматизацію процесу створення, опрацювання, коригування, зберігання і друкування документів у формі таблиць, призначена для опрацювання даних, структурованих у вигляді двовимірної таблиці. 
Нерідко ви можете в деяких підручниках прочитати, що програма для опрацювання таблиць називається електронною таблицею.  

Прикладом табличних процесорів є SuperCalc, LOTUS, Quattro Pro, EXCEL
Ми детальніше зупинимося на програмі EXCEL. Вона належить до пакету програм Microsoft Office.  Розглянемо вікно програми:
Ми бачимо, що велику площу займає двовимірна таблиця, яка складається з рядків та стовпців. Рядки пронумеровані від 1 до 65 536, а стовпці позначені латинськими буквами. Стовпців є 256 від A до IV. Але всі рядки та стовпці одночасно ми не можемо побачити. Рядків видно 20-40, а стовпців 15-20. На перетині стовпців та рядків утворюється клітинка, яку ще називають коміркою або чарункою. Стандартно, запустивши програму EXCEL, нам відкривається документ Книга1, який містить три аркуші. Отже, документ програми EXCEL – це книга, і як кожна книжка він складається з аркушів. На кожному аркуші розміщується таблиця розміром більше 16 мільйонів комірок. Книга в EXCEL є файлом, призначеним для збереження й обробки даних. 
Отже, книга Excel може мати: рядків від 1 до 65536, стовпців: до 256.
Виділену комірку називають активною, або поточною.
Діапазон комірок – це прямокутник, заданий адресою лівої верхньої і правої нижньої комірок.
У комірки електронної таблиці можна вводити дані різних типів: наприклад, число, текст, формулу.
Для набору тексту у поточній одній в два рядки, для переходу на другий рядок нитискають комбінацію клавіш Alt+Enter.
Для редагування вмісту комірки можна використати такі методи:
  • активувати комірку і натиснути клавішу F2, за допомогою клавіш Delete, BackSpace та інших відредагувати вміст;
  • двічі швидко клацнути по комірці, потім змінити написане;
  • підвести вказівник миші до рядка формул і клацнути в ньому, в самому рядку формул ввести зміни.
Яке ж призначення табличного процесора?
Призначення і функції програми EXCEL.
  • Введення даних до комірок й обробка їх за формулами.
  • Аналіз табличних даних (виведення проміжних і загальних підсумків).
  •  Графічне зображення даних (побудова діаграм та графіків).
  •   Колективна робота з таблицями (через мережу).
  •   Розробка програмних додатків на вбудованій мові програмування.

За допомогою цієї програми можна виконувати досить складні обчислення, застосовуючи вбудовані математичні функції, створювати діаграми, графіки та географічні карти.
Давайте запустимо її на виконання. Є декілька способів запуску.
У вас на комп’ютерах, на робочому столі операційної системи WINDOWS, може знаходитися ярлик до цієї програми із назвою EXCEL. Тоді, клацнувши мишкою по ньому два рази, ви запустите табличний процесор. В іншому випадку виконайте таку послідовність дій:
Натисніть ПУСК –– ПРОГРАМИ –– Microsoft Office - Microsoft EXCEL.
Запуск можливий і при клацанні мишкою на документі EXCEL, який має розширення XLS.
Навчимося:
а) вводити числову та текстову інформацію в таблицю;
б) здійснювати нескладні обчислення, ввівши формули;
в) зберегти таблицю.
Маємо наступні данні:

1) Заповнимо таблицю:
Помістивши курсор в потрібну комірку, вводимо текстову чи числову інформацію (крім комірок E7, E8, E9, E10, де будуть введені формули). Наприклад, курсор в комірку В2 і вводимо Відпочинок в горах і т.д.
2) В комірках E7, E8, E9, E10 введемо формули:
E7= B7+C7+D7*5 
E8= B8+C8+D8*5 
E9= B9+C9+D9*5 
E10= B10+C10+D10*5 
Зауважимо, що формула завжди починається символом "=". Тобто, розмістивши курсор в потрібній комірці, вводимо 
= B7+C7+D7*5 ( це для комірки Е7).
Ім’я (позначення) комірки потрібно записувати буквами латинського алфавіту.
3) Збережемо таблицю, виконавши послідовність команд:
Файл –– Зберегти –– вказати назву –– Зберегти.

Ми побачили, як можна вводити дані до таблиць і зберігати таблицю.
Самостійно створіть наступні таблиці:
Таблиця 1. Купівля продуктів для святкування дня народження. Обов'язкові стовпці (№, назва товару, ціна за одиницю товару, кількість купованих одиниць товару, сума).
Таблиця 2. Створіть таблицю за зразком, замість знаків питання пропишіть правильні формули.

Домашне завдання: Морзе Н.В. Інформатика 7 клас параграф 21

Немає коментарів:

Дописати коментар